Over Haller Benelux B.V.

Haller Benelux B.V. exploiteert twee productielocaties in Nederland: een geavanceerde fabriek in Hedel, waar gespecialiseerd personeel zijladers assembleert, en een productielocatie in Emmeloord, waar zowel de
MAGNUM GPM als MEDIUM MF-2-achterladers worden vervaardigd. Hier vindt tevens de assemblage plaats van de Zoeller-achterladers.

In de afgelopen jaren heeft Haller Benelux B.V. zich gespecialiseerd op het gebied van afvalinzamelopbouwen, door een totaalpakket aan te bieden en de klanten 24/7 te ondersteunen. Zo worden niet alleen achter-, zij- en bovenladers geleverd, maar kan er een totaalpakket op het gebied van inzamelmobiliteit verzorgd worden.

Dit totaal zorgsysteem houdt de volgende items in:

  • After sales / (aflever)instructie
  • Service / Onderhoud / Reparaties
  • Mobiliteit
  • Opleiding en Training

Haller Benelux B.V. heeft naast eigen servicewerkplaatsen in Hedel en Emmeloord, een aantal volledig geoutilleerde servicewagens beschikbaar, die naast onderhoud op locatie ook service ter plaatse kunnen verrichten. Verspreid door het land hebben wij servicepartners, waar men over opgeleid, bekwaam en ervaren personeel beschikt. Onze trainers kunnen zowel gebruikers als technische medewerkers van onze klanten kunnen scholen en trainen.

Haller Benelux B.V. heeft Kwaliteit, Service en een Persoonlijke Benadering hoog in het vaandel staan!

Economische efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn de kernwaarden van ons bedrijf.

Onze geschiedenis

Haller Benelux B.V. is in 1991 opgericht, en aangesteld als importeur en reparateur voor producten van het destijds Duitse familiebedrijf Haller. De destijds fameuze Haller opbouwen voor de Nederlandse en Belgische markt werden in Hedel geassembleerd en afgeleverd.

Naast de verkoop en productie van het merk HALLER, heeft Haller Benelux B.V. in 2007 ook de vertegenwoordiging van ZOELLER producten verworven voor de Nederlandse en Belgische markt. Sinds 2014 behoort Haller Benelux B.V. tot de ZOELLER GROUP, en is exclusief leverancier voor de merken van de ZOELLER GROUP in de Benelux. ZOELLER GROUP produceert huisvuilauto’s en beladingsystemen en is één van de grootste leveranciers op dit gebied in Europa.

In 2024 volgde de uitbreiding met de productielocatie in Emmeloord en twee servicevestigingen van het voormalige Geesinknorba. Hierdoor werd het assortiment versterkt met de toevoeging van de MAGNUM GPM achterlader en de tweecompartimentenwagen, bekend als de MEDIUM MF-2.

Visie

Onze visie

Een gedeelde visie vormt een gevoel van samenhorigheid en geeft onze visie een richting. Het ondersteunt onze aanspraak om altijd de beste te zijn in alles wat we doen. Elk individu draagt bij tot het verwezenlijken van onze visie.

Onderscheidend in techniek

Wij behoren met Zoeller tot ’s werelds toonaangevende fabrikanten van beladingssystemen.

  • Tegelijkertijd staan wij bekend om innovatie, en het bieden van geavanceerde en individuele oplossingen
  • Flexibiliteit en een snelle klantgerichte service zijn kenmerkend voor Haller Benelux B.V.
  • Met de wereldwijde bedrijfsfilosofie van ZOELLER creëren we altijd openheid met partners en medewerkers

Ons beleid

Het ondernemingsbeleid van Haller Benelux B.V. is gericht op continuïteit van de organisatie. De directie is ervan overtuigd dat deze continuïteit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en kwaliteit een wezenlijk onderdeel zijn van het totale ondernemingsbeleid. In dit beleid wordt tevens rekening gehouden met de mogelijk schadelijke invloeden van het arbeidsproces op het milieu. Het beleid dat Haller Benelux B.V. voert bevat de onderstaande uitgangspunten, waarbij de directie zich verplicht voelt en zich voortdurend ten doel stelt om de voorschriften en regels verband houdende met wet- en regelgeving strikt na te leven en op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.

Milieu

Milieu speelt een centrale rol in de bedrijfsactiviteiten; het ontwerpen, verkopen en assembleren van inzamelvoertuigen, alsmede service en onderhoud op dit gebied. Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de milieueffecten die deze met zich meebrengen. Haller Benelux zorgt ervoor dat haar medewerkers milieubewust hun werk kunnen doen. Door een weloverwogen inkoop en inzet van middelen houdt Haller Benelux de milieubelasting zo laag mogelijk. Haller Benelux streeft in haar communicatie met alle belanghebbenden naar een open relatie. Milieulogboek; registraties van afvalstromen en energieverbruik. Jaarlijks op- en/of bijstellen van de doelstellingen ten aanzien van vermindering van afval en energieverbruik. Om dit te bereiken is ons managementsysteem opgezet conform de normeisen van ISO 14001.

Moderne productie

Wij hechten veel belang aan het gebruik van geavanceerde productie technologieën zoals CNC machines en lasrobots in het productieproces. Een groot deel van de afzonderlijke componenten wordt intern binnen de ZOELLER groep vervaardigd om de nodige kwaliteit en flexibiliteit te waarborgen.

Kwaliteit

Het is van groot belang dat onze klanten Haller Benelux B.V. waarderen. Dit houdt in dat wij leveren wat wij met onze klanten zijn overeengekomen, en dat producten en diensten voldoen aan de verwachtingen. Nog beter is het wanneer we deze verwachtingen overtreffen. Het beleid is er dan ook op gericht om voertuigen te leveren die veilig, deugdelijk en betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken is een managementsysteem opgezet conform de normeisen van ISO 9001. Wat betreft arbeidsomstandigheden: onze medewerkers moeten Haller Benelux B.V. waarderen. Tevreden en gemotiveerde werknemers vormen de ruggengraat van ons bedrijf. Een goede zorg voor de arbeidsomstandigheden speelt daarbij een belangrijke rol. Het arbobeleid van Haller Benelux B.V. voldoet daarom minimaal aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de arbowet.

Productverbetering

Iedereen dient te streven naar een voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze zaken zijn van een groot belang voor een gezonde toekomst van ons bedrijf. Uw ideeën hieromtrent worden door de directie op prijs gesteld. De directie stelt jaarlijks concrete en toetsbare doelstellingen vast die van belang zijn voor de verwachtingen van onze klanten en medewerkers. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld. Wij streven daarbij naar continue verbetering.

Innovatie

Om technisch geavanceerde oplossingen te verkrijgen, worden de ontwikkeling van individuele componenten en hele ZOELLER-systemen uitgevoerd met behulp van de nieuwste 3D CAD-technologieën die kinematische en krachtanalyses mogelijk maken, evenals componentoptimalisatie in de ontwikkelingsfase. Het resultaat van deze aanpak zijn tal van ZOELLER patenten. De ontwikkeling en verfijning van afvalverzamelings voertuigen vindt plaats in de ZOELLER GROUP.

Magazijn

Ons compleet vernieuwde magazijn is voorzien om onderdelen voor uw producten uit voorraad leverbaar en direct voor u beschikbaar te stellen. Een voertuig haalt de hoogste inzetbaarheid en heeft de langste levensduur met originele OEM onderdelen. Wij leveren onderdelen voortkomend uit jarenlange engineering van onze producten en bieden u zekerheid en garantie. Heeft u behoefte aan een prijsofferte, neem gerust contact op met ons.
[email protected]

Share This